Thousands of Devotees participate in the 'Translacion 2017' for the Feast of the Black Nazarene

January 9, 2017, 12:00 am

Thousands of Devotees participate in the 'Translacion 2017' for the Feast of the Black Nazarene

(from left photo) Thousands of Devotees participate in "Traslacion 2017" in celebration of the Feast of the Black Nazarene on Monday (Jan. 9, 2017). Photos were taken at the Jones Bridge, Binondo going to Quiapo Church. (PNA photos by Jess M. Escaros Jr.)
lgi/jme